Close

หน้าหลัก » การกู้เงิน » ลูกหนี้ต้องอ่าน เช็คสัญญาเงินกู้ให้ดีก่อนเซ็นยินยอม

ลูกหนี้ต้องอ่าน เช็คสัญญาเงินกู้ให้ดีก่อนเซ็นยินยอม

เข้าใจดีว่าหลาย ๆ คนที่มีหนี้สินและไม่สามารถขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้จากปัญหาหลายอย่างจำเป็นต้องกู้เงินนอกระบบเพื่อให้ตนเองนำเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งเงินกู้นอกระบบที่ดีควรต้องมีการทำสัญญาเงินกู้เพื่อให้มั่นใจทั้ง 2 ฝ่ายว่าจะไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง สมัยนี้มีบรรดาผู้ให้กู้มากมายที่สร้างตัวเลือกเงินกู้สำหรับคนที่สนใจ เช่น เงินนอกระบบไม่โอน ไม่ดาวน์ นัดทำสัญญา, เงินกู้ดอกเบี้ยถูก ๆ ฯลฯ แต่สิ่งสำคัญคือลูกหนี้ทุกคนต้องเช็คสัญญาเงินกู้ให้ดีก่อนเซ็นยินยอม

ทำหนังสือสัญญาเงินกู้ตามกฎหมายใหม่ปี2021

กำลังจะทำหนังสือสัญญาเงินกู้ต้องดูอะไรบ้าง

  1. รายละเอียดทั้งหมดของสัญญากู้ยืมเงิน

ข้อนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเพื่อให้สัญญาเงินกู้ถูกต้องตามความประสงค์ของทั้ง 2 ฝ่าย อ่านรายละเอียดในหนังสือสัญญาเงินกู้ให้ครบถ้วนทุกบรรทัด เช่น อัตราดอกเบี้ย, ระยะเวลาการชำระเงิน, การผิดนัดชำระ, จำนวนเงินที่กู้, วัน เวลา สถานที่ในการทำสัญญากู้ยืมเงิน และรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ถูกหลอกหรือต้องใช้หนี้เกินความจริงที่ได้ตกลงกันไว้

  1. ควรเป็นหนังสือสัญญาเงินกู้ตามกฎหมายใหม่

ข้อนี้อาจไม่ได้มีใครศึกษาอย่างลึกซึ้งแต่สัญญาเงินกู้ตามกฎหมายใหม่ 2564 หรือ 2021 จะมีหนังสือสัญญาที่สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทั่วไปจากอินเตอร์เน็ต ลูกหนี้ทั้งหลายลองโหลดแล้วใช้เอกสารฉบับนั้นในการทำสัญญากู้ยืมเงินก็ได้ หรือถ้าต้องใช้ของผู้ให้กู้ก็ควรดูรายละเอียดคร่าว ๆ ว่าตรงกับรูปแบบใหม่ที่ออกมาหรือไม่ ถ้าไม่ตรงก็ดูว่าตนเองเสียเปรียบด้านใดหรือเปล่า

  1. ต้องได้รับหนังสือสัญญาเงินกู้ที่มีลายเซ็นครบถ้วนกลับมาด้วย

การทำสัญญาเงินกู้จะต้องได้รับเอกสารทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้ที่มีข้อมูลตรงกันทุกประการ มีการเซ็นด้วยปากกาชัดเจน ไม่ใช่การถ่ายเอกสาร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานกรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามสัญญาที่ได้ระบุเอาไว้ แล้วจำเป็นต้องขึ้นโรงขึ้นศาล การมีหนังสือสัญญาจะช่วยให้ลูกหนี้ปลอดภัยและไม่ต้องจ่ายเงินเกินความเป็นจริง

  1. มีการเซ็นต่อหน้าพยานทั้ง 2 ฝ่าย

การมีพยานในการทำสัญญาเงินกู้ จะต้องมีการเซ็นพยานทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของผู้กู้และผู้ให้กู้ว่าไม่มีอะไรแอบแฝงจริง ๆ ทางที่ดีพยานอาจขอเอกสารอีกชุดเก็บเอาไว้เพื่อยืนยันกรณีที่มีปัญหากันในภายหลัง เป็นการเซฟตัวเองเอาไว้ก่อนนั่นเอง

หากจำเป็นต้องทำสัญญาเงินกู้จริง ๆ ก็อย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ในหนังสือสัญญาเงินกู้ให้เรียบร้อย เพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวในภายหลังทั้ง 2 ฝ่าย และยังเป็นการทำที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย ไม่มีความเสียเปรียบหากเรื่องต้องถึงโรงถึงศษลกรณีฝ่ายใดผิดสัญญาก่อน

เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับเครดิตบูโร
แนะนำวิธีหารายได้เสริมแบบไม่ต้องเหนื่อย ทำได้ง่าย ๆ ที่บ้าน