Close

บ่อยครั้งที่เราสับสนเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยและการประกันจำนอง ในการกู้ซื้อบ้านหรือรับสินเชื่อคอนโด

เราได้เปิดตัวเครื่องคำนวณออนไลน์ที่จะช่วยคุณคำนวณดอกเบี้ยการประกันภัยและการชำระรายเดือน

คำนวณสินเชื่อบ้าน คำนวณดอกเบี้ยซื้อบ้าน คำนวณกู้บ้าน

ราคาสินเชื่อบ้าน
เติมที่นี่ราคาบ้าั้งหมด
เติมจำนวน
เงินดาวน์
เงินดาวน์สำหรับอสังหาริมทรัพย์
0.0%
เติมจำนวน
ระยะเวลาในปี
Кол-во лет, в течение которых вам нужно будет выплатить кредит.
ปี
เติมจำนวน
% อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายภายในเฉพาะระยะเวลา
%
เติมจำนวน
ภาษี
เติมภาษีที่นี่ถ้ามีต้องจ่าย
ต่อปี
เติมจำนวน
ประกันบ้าน
ส่วนใหญ่ถ้ากู้สินเชื่อบ้านก็ต้องมีประกันภัยด้วย มันจำเป็น
ต่อปี
เติมจำนวน
Частное ипотечное страхование
Частное ипотечное страхование обычное требуется оплатить если ваш первый взнос меньше 20%.
ต่อเดือน
เติมจำนวน

ชำระรายเดือน


บาท

ส่วนหลักของการชำระเงิน
บาท
ประกันบ้าน
บาท
ภาษี
บาท